Economia


Fitxa: índex general i graella pressupost familiar
Atur a espanya 2012
Fitxa: Informe de la Creu Roja
Fitxa: Població activa i atur
Fitxa: consum i estalvi (exercicis)
Buscar feina
Sous i IPC en els darrers anys de crisi (vídeo)

Adreça útil per buscar feina: Servei Català de l'Ocupació::
                                       http://es.tiching.com/link/88110
________________________________________________________________________________
Text: l'empresa
Esquemes sobre l'empresa
Esquemes d'economia
Full de comptabilitat d'inversió a borsa
Fitxa: No pensi, compri (TV· 30 minuts) _________________________________________________________________________________

Power: L'economia d'un país 
Power: La crisi econòmica

                                  Vídeo sobre l'origen de la crisi econòmica: "Españistán"


                                         
                                Vídeo sobre la segona part de la crisi econòmica: "Simiocràcia" _____________________________________________________________________________________
RECUPERACIONS DE SETEMBRE

Per a l'examen de recuperació de setembre el contingut de l'optativa "Economia: per què estem en crisi?" és el que s'ha fet durant el quatrimestre.
El dia de l'examen, els alumnes que tingueu pendent de recuperació aquesta optativa haureu de presentar el dossier amb el conjunt d'activitats que s'han anat fent durant el quatrimestre.